Startende leerkrachten

Zo van de Pabo in het diepe. Wie gaat ze helpen?

Trots training

voor de startende leerkracht

Vers van de PABO voor de klas. De startende leerkracht heeft het zwaar. Er drukt een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de startende leerkracht. Geen stagebegeleider meer of docenten die je wijzen op wat anders kan/moet. Jij bent de juf/meester. En je hebt zoveel meer taken dan iemand je ooit heeft geleerd.

Het eerste jaar blijkt bepalend voor beginnende leraren: na één jaar is de uitstroom in het primair onderwijs 15%, na 5 jaar 18 %. De uitstroom onder mannen is hoger dan bij vrouwen. Na 5 jaar is 25% van de mannen uitgestroomd uit het primair onderwijs.

We hebben de startende leerkracht heel hard nodig. Er is nu al een tekort en dat loopt alleen maar op. Zeker als we niets doen, haken starters af.

Een goede begeleiding van starters kan een bijdrage leveren aan de vermindering van uitval van beginnende leraren.

Te veel te doen. In te weinig tijd

Er komt veel op startende leerkracht af.
Alles is nieuw.
Prioriteiten stellen is ze nooit geleerd.

Werk aan de winkel

Wat kan de school doen om startende leerkrachten te helpen in hun eerste jaren?
De school is dat verplicht volgens de CAO.

Een betere start

Houd rekening met de starter.
Houd een vinger aan de pols.
Koppel aan elke starter een maatje.
Faciliteer coaching.

In een (T)rots voor de klas training leren de startende leerkrachten in 5 bijeenkomsten sterk te staan in relatie tot kinderen, ouders en collega’s.

Vertrouw in jezelf
Word je bewust van je houding en wat dat doet met een ander
Reageer vanuit rust

(T)rots voor de klas

Leer leerkrachten met trots voor de groep te staan. Laat ze ervaren hoe sterk ze zijn. Geef ze vertrouwen. Een leerkracht die met trots voor de groep staat, komt zelfverzekerd over en heeft daarmee minder problemen met kinderen, ouders en collega’s.


Denk je baat te hebben bij de (T)rots voor de klas training?

Wil je ons inzetten voor je nieuwe teamleden?

Stuur ons een bericht en we nemen contact met je op!

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.