Rots en Water in de klas

Wilt u de kinderen in uw klas zekerder en zelfbewuster laten voelen? In deze tijd waarin groepsdruk en pesten veel voorkomen, is het fijn om stevig in je schoenen te staan.

In de weerbaarheidstraining Rots en Water, (T)rots, leren kinderen te reageren vanuit rust, krijgen ze meer zelfvertrouwen en leren ze om eigen keuzes te maken.

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Wat levert het op?

Rots en Water trainingen worden in samenwerking met de leerkracht gegeven, aan groep 1 t/m 8 van de basisschool.

Het doel is individuele verbetering van zelfvertrouwen, zelfbeheersing en zelfreflectie.

Daarnaast werken we aan het verbeteren van communicatieve en sociale vaardigheden binnen de groep.

 • Cursusduur: 8-12 lessen van 1 uur. (In overleg)
 • De training wordt aangepast aan het leerdoel van de groep
 • De training wordt wekelijks op een vaste tijd aangeboden.
 • Voor de training is een gymzaal of speelzaal nodig.
 • Van de leerkracht wordt verwacht deel te nemen aan de les om de kinderen te helpen en het groepsproces te kunnen ondersteunen.
 • De leerkracht blikt met de groep terug op de training.
 • De leerkracht maakt tijd vrij voor de verwerking in het werkboekje. (bovenbouw)

Wat is inbegrepen?

 • Intake
 • Groepsbezoek: observatie
 • Ouderavond
 • Tussen en eindevaluatie

Kosten: In overleg

Wat anderen over de Rots en Water training in de klas zeggen

Is een Rots en Watertraining ook iets voor bij u op school? Ik maak graag een afspraak om door te spreken wat ik voor de groep kan betekenen.